Podstawowa Opieka Zdrowotna

TRANSPORT SANITARNY dla POZ

Gwarantujemy dużą dyspozycyjność oraz doskonałą logistykę prowadzonych działań. Posługujemy się dedykowanym systemem informatycznym dla dyspozytora z aplikacją mobilną na urządzenia w karetkach co pozwala na sprawną obsługę realizowanych zleceń.

 

Usługi transportu sanitarnego realizujemy w standardzie transportu medycznego co znacznie wyróżnia naszą firmę spośród konkurencji. Nasze karetki wyposażone są w najnowszy sprzęt medyczny spełniający wymogi dla Podstawowych lub Specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego. Ratownicy medyczni pełniący u nas dyżury mogą podjąć wszelkie niezbędne medyczne czynności ratunkowe w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

 

Nasz zespół to młodzi, doświadczeni i doskonale wyszkoleni ratownicy medyczni. Co ważne oprócz profesjonalizmu w działaniach ratowniczych naszym standardem jest postępowanie z dużym szacunkiem i zrozumieniem dla pacjentów.

 

dla PRZYCHODNI POZ

OFERTA SPECJALNA

Zapraszamy

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Warunkiem nawiązania współpracy z naszą firmą i skorzystania z usług transportu
sanitarnego finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wypełnienie Załącznika
nr 3 Prezesa NFZ, który to załącznik dostarczymy do Państwa wraz z ofertą.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod nr tel. +48 883 112 999, gdzie można umówić termin
spotkania z pracownikiem naszej firmy.
ZAPRASZAMY!!!

DLA POZ W RAMACH NFZ

OPIS ZASAD TRANSPORTU SANITARNEGO

Transport bezpłatny w ramach POZ przysługuje:

Świadczenie obejmuje przejazd karetką z miejsca zamieszkania pacjenta do
świadczeniodawcy i z powrotem. Zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz POZ.

w ramach POZ przysługuje

Transport częściowo płatny

Gdy ze zlecenia wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej
pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków
transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Pacjent pokrywa wtedy 60% kosztów przejazdu środkami
transportu sanitarnego.

Grupa chorób kiedy pacjent jest zobligowany do wniesienia częściowej
opłaty za transport sanitarny:

chorób krwi i narządów krwiotwórczych
• chorób nowotworowych
• chorób oczu
• chorób przemiany materii
• chorób psychicznych i zaburzeń zachowania
• chorób skóry i tkanki podskórnej
• chorób układu krążenia
• chorób układu moczowo-płciowego
• chorób układu nerwowego
• chorób układu oddechowego


• chorób układu ruchu
• chorób układu trawiennego
• chorób układu wydzielania wewnętrznego
• chorób zakaźnych i pasożytniczych
• urazów i zatruć
• wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń
i aberracji chromosomowych